Egoisme

Egoisme er en svært utbredt sykdom. Mange har den uten å være klar over det. Man kan aldri være hundre prosent sikker på at man ikke er rammet av den selv...

Er du en egoist?

Ikke en eneste kommentar...

Skrivekløe?

hits